PZHGP

Polski Związek Hodowców Gołębi PocztowychOddział 070 Puck

070.oddzial.com
puck.oddzial.com

Liczba wyświetleń: 124355

Reklama

Formularze & Druki PZHGP

Administrator strony:
Tomasz Piątek
tel. 795478145
e-mail: tomek.piatek5@wp.pl

Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 150zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę

ZdrowyPtak.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Ważne. Przeczytać i stosować.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.05.2020


Ważne loty 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.05.2020

Koledzy hodowcy zaczynamy sezon lotowy 2020 gołębi dorosłych lot nr 1 Bonin wkładanie dnia 16.05.2020Prezesi sekcji dostaną wytyczne co do organizacji punktów wkladan i przyjmowania gołębi Pozdrawiam Dobry Lot Prezes Oddz. Tomasz Piatek

Komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.05.2020

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Zapytanie-z-dnia-17.04.2020-roku-do-GIS.pdf

 

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Więcej informacji na stronie PZHGP.


Uwaga hodowcy informacja

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.04.2020

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLIDodano 17 kwietnia 2020 o godz. 16:51Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

Zdawanie spisów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.03.2020

Zdawanie spisów w sekcjach w dniu 30,03,2020.  Prezesi sekcji zdają spisy przygotowane i sprawdzone dnia 31.03.2020 o godz 19.00 w siedzibie oddziału Puck Spisy zdajemy w czterech egzemplarzach z czego jeden podbity przez lekarza weterynarii. Dodatkowo spis 15 sztuk gołębi DERBY zdajemy w dwóch egzemplarzach bez podpisu lekarza.

       Ważne !  Spisy nie mogą być wykonane pismem odręcznym. W dziale pliki do pobrania zamieszczone są gotowe szablony spisów z których można korzystać.  Jak to zrobić, jak wypełnić pobrany szablon spisu ?  Po pobraniu i otwarciu pliku należy go zapisać i dopiero w zapisanym spisie można wpisywać gołębie. Zapisujemy zgodnie z tym co stanowi regulamin, to znaczy, że na początku wpisujemy państwo, oddział, z zerem na początku, rocznik i numer rodowy ptaka.

 A tu przykład jak to powinno wyglądać   PL-070-19-1234.   

W roczniku  i w tym samym oddziele gołebie wpisujemy od najniższego do najwyższego.

Przykład kolejności zapisu na spisie.

               1  PL-070-19-1234

               2  PL-070-19-1236

               3  PL-070-19-5417

               4  PL-075-19-3331

 

    Na koniec jeszcze jedna uwaga odnośnie wpisywania barw gołębi. Nie ma barwy;  grochowy, grochowy szpic , faler , szymel. Wpisać nalęży; niebieski nakrapiany, niebieski nakrapiany pstry, płowy, szpak.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<